Wicepremier Janusz Piechociński zaznaczył, że nowoczesne państwo musi zapewniać gospodarce odpowiednie kadry. - Nie ma gospodarki dymiących głów bez gospodarki coraz mniej dymiących kominów - mówił.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik przyznał, że współpraca z ministerstwem trwa od lat i nie zawsze była łatwa. Niemniej ten dokument został podpisany z myślą o przyszłości.

Podobne porozumienia Związek Rzemiosła Polskiego podpisał wcześniej z Ministerstwem Pracy, MEN-em oraz Ministerstwem Skarbu.

>>> Polecamy: Polska to fabryka informatyków. Rynek chce IT, ekonomiści są passe