Konsensus rynkowy wynosił 1,8 proc. spadku w ujęciu kwartalnym.

Wydajność pracy oblicza się dzieląc wartość całości produkcji przez liczbę godzin przepracowanych przez pracowników, właścicieli i ich członków rodzin.

Jednostkowe koszty pracy w gospodarce amerykańskiej (z wyłączeniem rolnictwa) wzrosły w I kw. 2015 r. o 5,0 proc. w ujęciu kwartalnym, wynika ze wstępnych danych Departamentu Pracy. Konsensus rynkowy wynosił 4,4 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

Jednostkowe koszty pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża".

>>> Czytaj też: Przyszłość rynku pracy: Życie zawodowe przestanie być oczekiwaniem na emeryturę