Idea Bank odnotował 63,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 31,53 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 74,47 mln zł wobec 66,71 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 113,35 mln zł wobec 74,28 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 15,64 mld zł na koniec I kw. 2015 r. wobec 15,06 mld na koniec I kw. 2014.r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 34,84 mln zł wobec 21,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu tego roku.