Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 236 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 226-251 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 569 mln zł wobec 567,9 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 250 mln zł wobec 276,1 mln zł rok wcześniej.

Według analityków z jedenastu biur maklerskich, wynik odsetkowy ING BSK w I kwartale mógł wynieść od 564 do 585 mln zł, przy konsensusie na poziomie 577 mln zł, zaś spodziewany wynik z opłat i prowizji był na poziomie od 243 do 255 mln zł, przy konsensusie na poziomie 247 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 102,57 mld zł na koniec I kw. 2015 r. wobec 99,86 mld na koniec 2014 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 242,9 mln zł wobec 237,3 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.