Zysk operacyjny wyniósł 10,86 mln zł wobec 8,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,15 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 111,58 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 1,50 mln zł wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. Śnieżka zadebiutowała na GPW.