Zysk operacyjny wyniósł 6,79 mln zł wobec 5,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,73 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 10,13 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 5,58 mln zł wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej.

"To najlepszy w historii I kwartał roku. 35% wzrost przychodów oraz odpowiednio 34% oraz 14% wzrost zysku operacyjnego i netto, został osiągnięty m.in. dzięki wyższej wartości odzysków z własnych portfeli nieruchomości" - czytamy w komunikacie spółki.

"W minionym kwartale nasze wysiłki koncentrowały się na dalszym podnoszeniu efektywności grupy w obszarze zarządzania portfelami wierzytelności, zarówno własnymi jak i powierzonymi grupie w zarządzanie. W efekcie w I kwartale zanotowaliśmy blisko 20% r/r wzrost wysokości odzysków z portfeli, do 9,7 mln zł. Konsekwentnie realizując strategię rozwoju grupy mamy potencjał, by cały 2015 rok zamknąć ze zdecydowanie dwucyfrową dynamiką przychodów i zysków" - powiedział prezes DTP Michał Handzlik, cytowany w komunikacie.

W I kw. DTP zakupiło portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 67 mln zł. Łączna wartość portfeli wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu wzrosła w I kw. 2015 r. do 2,8 mld zł. Na koniec 2015 r. wartość portfeli będących w zarządzaniu może przekroczyć 3,3 mld zł.

"Do końca 2015 r. możemy przeznaczyć na zakup portfeli wierzytelności co najmniej 50 mln zł. Mamy duży potencjał do pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Zwiększenie dźwigni finansowej pozwoli nam na zauważalne zwiększenie skali działalności i optymalnie wykorzystanie naszego know-how i kapitału ludzkiego dla pomnożenia powierzonego przez akcjonariuszy kapitału" – skomentował prezes.

Podstawowym obszarem działalności spółek z grupy DTP S.A. jest zakup oraz kompleksowa obsługa wierzytelności. Działalność grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. W marcu 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.