Zysk operacyjny wyniósł 38,82 mln zł wobec 28,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 884,88 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 1 496,6 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 7,14 mln zł wobec 6,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2014 r. wyniósł 30,1%.