Zysk operacyjny wyniósł 3,41 mln zł wobec 3,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,78 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 35,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 2,63 mln zł wobec 8,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.