Zysk operacyjny wyniósł 1,21 mln zł wobec 6,15 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,02 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 48,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 2,70 mln zł wobec 4,36 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.