Raport został sporządzony przy cenie 7,49 zł. We wtorek ok. godz. 11.30 za akcję płacono 7,4 zł, bez zmian wobec ostatniego zamknięcia.

"Wyceniamy Marvipol na 10,5 zł/akcję, co implikuje 41% potencjał wzrostu. Zwracamy uwagę na potencjał wzrostu segmentu motoryzacyjnego, obniżenie poziomu zadłużenia spółki oraz transakcję zakupu gruntów pod nowe inwestycje. Dodatkowo uważamy, że planowany podział grupy powinien przyczynić się do zmniejszenia dyskonta pomiędzy obecną kapitalizacją połączonych segmentów a ich wartością godziwą. Spółka obecnie wyceniana jest na 2015P P/BV na poziomie 0.95x oraz 2015P P/E w wysokości 8.9x" - czytamy w raporcie.