Oczekiwania analityków co do zysku netto wahały się od 279 mln zł do 470 mln zł.

EBIT spółki wyniósł 466,9 mln zł i był o 9 proc. wyższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 427,5 mln zł i o 7 proc. wyższy rok do roku.

EBITDA wyniosła 691,3 mln zł (wzrost o 7 proc. rdr) wobec konsensusu 662,9 mln zł.

Udział segmentu dystrybucji w wyniku EBITDA sięgnął w pierwszym kwartale 72 proc., segmentu wytwarzania 22 proc., a segment sprzedaży 7 proc.

Przychody grupy w pierwszym kwartale sięgnęły 2,913 mld zł (wzrost o 6 proc. rdr) i były 7,4 proc. wyższe od oczekiwań analityków na poziomie 2,71 mld zł.

W segmencie dystrybucji przychody wzrosły o 7 proc., a w segmencie sprzedaży o 3 proc. Natomiast segment wytwarzania wykazał spadek sprzedaży o 4 proc.

W I kwartale 2015 roku grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 268 mln zł, z czego prawie 179 mln zł w segmencie dystrybucji.

>>> Czytaj też: Akcjonariusze Energi zdecydowali o wypłacie 1,44 zł dywidendy na akcję