"Bank Pocztowy konsekwentnie zwiększa swoją efektywność. W I kw. wskaźnik ROE netto wzrósł do 11%, co jest wynikiem lepszym niż 10,5% wynik obserwowany na rynku" - powiedział prezes Szymon Midera, cytowany w komunikacie.

W minionym kwartale nastąpił spadek poziomu wskaźnika C/I (koszty/dochody) poniżej 65%. Saldo kredytów wzrosło do poziomu 5,34 mld zł. Bank koncentrował się głównie na sprzedaży najbardziej rentownych kredytów detalicznych.

"Nasza marża odsetkowa w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 3,4%. Jednocześnie bank może pochwalić się dobrą jakością portfela kredytowego ze wskaźnikiem NPL wynoszącym 6,2%, znacznie lepszym niż średnia na rynku wynosząca 7,7%" - dodał Midera.

Wolumen depozytów dopasowany do akcji kredytowej wzrósł do poziomu 5,62 mld zł względem 5,52 mld zł po I kw. 2014 r.

Na przestrzeni ostatnich 5 lat (2009-2014) Bank Pocztowy odnotował m.in. ponad 7-krotny wzrost wyniku netto (rynek: 2x), 3-krotny wzrost liczby rachunków osobistych (rynek: 1,2x), blisko potroił saldo kredytów (rynek: 1,5x), a liczba placówek Banku wzrosła 5- krotnie (rynek: 0,9), podał również bank.

"Miesięcznie w ostatnich miesiącach pozyskujemy ponad 20 tys. rachunków. Dziennie średnio wychodzi to około 1 tys. Jest to bardzo dużo i jednocześnie chcemy zachować ten poziom w świetle strategii" - powiedział Midera podczas konferencji prasowej.

Na koniec 2014 roku z usług Banku Pocztowego korzystało 1 432,3 tys. klientów detalicznych, czyli o 8,2 tys. więcej niż przed rokiem. Po pierwszym kwartale tego roku liczba klientów wzrosła do 1 470,8 tys. W 2018 roku zgodnie ze strategią bank chciałby obsługiwać 2,4 mln klientów.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Jego akcjonariuszami są Poczta Polska (75% minus 10 akcji) oraz PKO Bank Polski (25% plus 10 akcji).