Zysk operacyjny wyniósł 6,04 mln zł wobec 20,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 388,72 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 434,37 mln zł rok wcześniej.

"Skorygowany zysk EBITDA pozostał niezmieniony na poziomie 113 mln zł w porównaniu z kwartałem wcześniej. Spółka odnotowała także dodatnie operacyjne przepływy wolnych środków pieniężnych. Skorygowany OpFCF wyniósł 68 mln zł i był wyższy o około 30% w stosunku do poprzedniego kwartału, co jest m.in. związane z cyklicznością nakładów inwestycyjnych w okresie. Spółka ma komfortową sytuację płynnościową, dźwignia finansowa jest na poziomie zaledwie 0,08x skorygowanego zysku EBITDA za 2014 rok w kwocie 493 mln zł" - czytamy w komunikacie spółki.

"Przedstawiliśmy stabilne wyniki finansowe. Oznacza to, iż mimo dużej presji konkurencyjnej i rywalizacji cenowej na rynku telekomunikacyjnym w Polsce potrafimy utrzymać rentowność operacyjną. Znaczące oszczędności oraz silna pozycja finansowa pozwalają nam na elastyczność w kwestii dystrybucji środków do akcjonariuszy i zapewniają możliwości do dalszej realizacji strategii rozwoju Grupy" - powiedział prezes Paweł Szymański, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 13,52 mln zł wobec 6,83 mln zł straty rok wcześniej.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.