Strata operacyjna wyniosła 17,66 mln zł wobec 14,37 mln zł zysku rok wcześniej. Strata z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych wyniosła 36 mln zł w I kw. 2015 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,1 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 24,14 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 5,02 mln zł wobec 3,25 mln zł straty rok wcześniej.

MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Specjalizuje się w projektach built-to-suit, pod określone potrzeby najemcy.