Strata operacyjna wyniosła 1,71 mln zł wobec 2,29 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,4 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 38,59 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 0,09 mln zł wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.