"Przedmiotem umowy jest sprzedaż 100% udziałów w SI Alma o łącznej wartości nominalnej 785 tys. zł. Wartość ewidencyjna ww. udziałów w księgach rachunkowych spółki wynosi 4,6 mln zł. Cena sprzedaży ww. udziałów w SI Alma wynosi 5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Prawa do udziałów w SI Alma przejdą na Nordstar Capital z chwilą zapłaty ceny, co ma nastąpić nie później niż 15 maja br.

SI Alma specjalizuje się w usługach dla służby zdrowia. Świadczy usługi konsultingu oraz dostarcza szpitalne systemy informatyczne, wspomagające zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia, systemy lokalizacji personelu, pacjentów i wyposażenia szpitalnego, a także sprzęt komputerowy. Jest także razem z Cube.ITG stroną umowy nabycia udziałów spółki RightSoft z października 2014 r.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki: bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza usługi pokrywające cały cykl życia projektu: od analizy wdrożeniowej, poprzez rozwój oraz integrację i utrzymanie rozwiązań. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.