Dzień dywidendy został wyznaczony na 23 czerwca br., a termin wypłaty na 7 lipca.

Wypłatą dywidendy zostaną objęte wszystkie akcje, tj. 35 070 634 sztuk, podano w komunikacie.

W ubiegłym roku akcjonariusze Unibep podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy za 2013 r. w wysokości 0,12 zł na akcję.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1.080 mln zł w 2014 r.