Zysk operacyjny wyniósł 1,14 mln zł wobec 5,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności podstawowej sięgnęły 22,45 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 30,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 1,19 mln zł wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Ipopema Securities jest notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.