Po I kw. 2015 r. spółka miała 36,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (uwzględniającego udziały niedające kontroli) w porównaniu z 15,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 49,91 mln zł wobec 33,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 492,41 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 1 228,59 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 16,22 mln zł wobec 11,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.