Zysk operacyjny wyniósł 21,11 mln zł wobec 4,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,26 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 5,78 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 1,80 mln zł wobec 12,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Private Equity Managers to spółka dominująca w grupie kapitałowej wyspecjalizowanej w zarządzaniu różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach venture capital. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 r.

Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy Private Equity Managers, inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE. Na koniec 2014 r. aktywa pod zarządzaniem grupy wyniosły 1,71 mld zł (wzrost o 87% r/r).