Zysk operacyjny wyniósł 1,86 mln zł wobec 3,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 158,74 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 169,79 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 0,9 mln zł wobec 1,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 740 mln zł w 2014 r.