Zysk operacyjny wyniósł 14,13 mln zł wobec 0,47 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 245,84 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 184,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 10,46 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.