Strata operacyjna wyniosła 0,96 mln euro wobec 1,66 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,69 mln euro w I kw. 2015 r. wobec 77,29 mln euro rok wcześniej.

Milkiland jest działającym na terenie Rosji, Ukrainy, a także Polski producentem szerokiej gamy wyrobów mlecznych. Holding Milkiland N.V., zarejestrowany w Holandii, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2010 r.