Strata operacyjna wyniosła 0,24 mln zł wobec 1,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,93 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 44,49 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 1 tys. zł wobec 0,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.