Zysk operacyjny wyniósł 1,78 mln zł wobec 1,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,27 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 14,04 mln zł rok wcześniej.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w maju 2013 r.