"Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż spółka w oparciu o uchwały nr 21 i 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku wyemitowała 21 300 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji w kapitale zakładowym spółki. W przypadku realizacji wszystkich tych uprawnień przed dniem dywidendy wartość dywidendy na jedną akcję wynosiłaby 31,62 zł" - czytamy w komunikacie.

Zarząd proponuje wyznaczenie dnia dywidendy na 3 września oraz dnia wypłaty dywidendy na 24 września 2015 roku, podano także.

Ostatnio LPP zakładało, że z zysku wypracowanego w 2014 roku wypłaci dywidendę w wartościach bezwzględnych na poziomie ubiegłorocznej lub nieco niższym ze względu na planowane nakłady inwestycyjne.

W 2014 r. spółka miała 479,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 430,96 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2014 r. wyniósł 283,41 mln zł wobec 283,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Z zysku za 2013 rok LPP wypłaciło 169,62 mln zł dywidendy, co dało 93,73 zł na akcję.

LPP zarządza 5 znanymi markami modowymi. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.