Wyznaczono następujące terminy: dla uprawnionych do głosowania wierzycieli ujętych w grupie 1 i 2, na 3 sierpnia, godz. 10.00 oraz na 4 sierpnia, godz. 10.00; dla uprawnionych do głosowania wierzycieli z pozostałych grup na 5 sierpnia, godz. 10.00, podano w komunikacie.

"Ponadto sędzia komisarz zarządził głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli, również w trybie pisemnym" - czytamy dalej.

W końcu kwietnia PBG uzgodniło z przedstawicielami wierzycieli nowe propozycje układowe i złożyło je w sądzie. Nowe propozycje przewidują m.in. ustanowienie zastawu na akcjach Rafako. Wcześniejsze zgromadzenie wierzycieli zostało przełożone właśnie ze względu na potrzebę modyfikacji propozycji układowych.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).