„Obniżenie oceny wparcia dla banku wynika z założenia, iż Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD) przewiduje ramy procesu niewypłacalności banków, zgodnie z którymi wierzyciele najprawdopodobniej zostaną zobowiązani do pokrywania strat banków, w przypadku kiedy będzie to konieczne, zamiast albo w pierwszej kolejności przed otrzymaniem przez bank wsparcia ze strony skarbu państwa" – czytamy w komunikacie.

Jak podano, według informacji zamieszczonych na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, który będzie implementował przepisy Dyrektywy w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD) znajduje się w procesie uzgodnień legislacyjnych.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.