"Walne zgromadzenie akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2014 w kwocie 35 629 tys. zł zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

"W odniesieniu do projektu uchwały w sprawie podziału zysku zarząd spółki zwraca się do walnego zgromadzenia akcjonariuszy z wnioskiem o przeznaczenie w całości zysku netto uzyskanego w 2014 r. na kapitał zapasowy. Zarząd ocenia, że obecnie grupa kapitałowa Redan znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju, który wymaga wzrostu źródeł finansowania. Z jednej strony są regularnie pozyskiwane obce środki. Jednakże – w opinii zarządu – dla sfinansowania projektów rozwojowych uzasadnione jest także zatrzymanie w spółce uzyskanego zysku" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.