"Ubiegły rok był bardzo udany dla spółki i zaznaczył się wyraźną poprawą wyników. Dobra sytuacja finansowa oraz pozytywne przepływy gotówkowe, które generuje firma pozwalają nam zarekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy" - powiedziała prezes Ewa Wójcikowska, cytowana w komunikacie.

Zgodnie z podjętą uchwałą, spółka może wypłacić akcjonariuszom 3 553 331,10 zł z jednostkowego zysku netto, który w roku obrotowym 2014 wyniósł 8 483 232,85 zł. Daje to 0,10 zł na jedną akcję. Pozostała część zysku zgodnie z uchwałą zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy i rezerwowy.

"Jednocześnie zarząd Global Cosmed S.A. podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej na lata 2015-2017. Zgodnie z nią Global Cosmed będzie przeznaczać dla akcjonariuszy minimum 40% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, pod warunkiem, że wskaźnik dług netto do EBITDA pozostaje na poziomie nie wyższym niż 2,5. Wyjątkiem może być również sytuacja, w której pojawią się inne czynniki (np. plany inwestycyjne, nowe akwizycje), które sprawią, że z punktu widzenia budowy wartości dla akcjonariuszy, korzystniejsze będzie inne zagospodarowanie zysku" - czytamy dalej.

Global Cosmed jest producentem kosmetyków oraz chemii gospodarczej. Spółka działa w dynamicznie rozwijającym się segmencie marek prywatnych. Spółka współpracuje z największymi sieciami w kraju i poza jego granicami m.in. z sieciami: Biedronka, Lidl, Tesco, Aldi czy Kaufland. W lipcu 2013 r. zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.