„Związki Zawodowe zgłosiły następujące żądania:

1. Przyrost wynagrodzeń w 2015 r o 6 proc.;

2. Wzrost wartości bonów w skali roku do poziomu 2000 zł;

3. Wypłata premii rocznej za rok 2014 w wysokości 11,7 proc. jej bazy, wg. zasad jakie stosowano przy wypłacie premii rocznej dla pracowników PGNiG za rok 2013" – czytamy w komunikacie.

Jak podał PGNiG, żądania zgłoszone w ramach pkt 1 i 2 nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 23.05.1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, gdyż kwestie te reguluje obowiązujący w spółce Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP). 

>>> Czytaj też: Z PGNiG odejdzie 2 tys. osób

„Zapisy odnośnych artykułów ZUZP stanowią, iż w przypadku nieuzgodnienia wysokości przyrostu wynagrodzeń ze stroną społeczną decyzję w tej sprawie podejmuje Pracodawca. W zakresie określenia wartości bonów towarowych wyłączne kompetencje leżą po stronie pracodawcy samodzielnie ustalającego ich wysokość" – czytamy w informacji.

W świetle przepisów art. 4 ust 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wszczęcie i prowadzenie sporu w zakresie zmiany układu może nastąpić nie wcześniej niż z dniem jego wypowiedzenia. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy funkcjonujący w PGNiG nie został wypowiedziany przez żadną ze stron, podano również.

„W zakresie żądania określonego w pkt 3 spółka nie zrealizowała oczekiwań strony społecznej z następujących względów:

- liberalizacja rynku gazu w Polsce oraz wzrost konkurencji;

- zmiany w otoczeniu rynkowym (radykalny spadek ceny ropy naftowej na rynkach światowych);

- zmiany w otoczeniu regulacyjnym" – czytamy dalej.

W oparciu o powyższe przesłanki zarząd PGNiG podjął decyzję o nieuwzględnieniu żądań organizacji związkowych.

„Spór zbiorowy wszczęty pismem z dnia 18 maja 2015 r. dotyczy niespełnienia żądania strony związkowej w zakresie: Wypłaty premii rocznej za rok 2014 w wysokości 11,7 proc. jej bazy, wg. zasad jakie stosowano przy wypłacie premii rocznej dla pracowników PGNiG za rok 2013. Zarząd PGNiG oświadcza, że dołoży wszelkich starań w celu wypracowania rozwiązań kończących spór, a zarazem uwzględniających możliwości finansowe spółki" – podsumowano w informacji.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

>>> Czytaj też: PGNiG uderza w Gazprom. Steinhoff: "Arbitraż to dobry ruch"