„Jednocześnie walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 15 lipca oraz następujące terminy wypłat dywidendy: 30 lipca - kwota 1 817 167,20 zł, tj. 0,05 zł na jedną akcję, 15 grudnia - kwota 5 451 501,60 zł, tj. 0,15 zł na jedną akcję" – czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 36 343 344 sztuk

W ubiegłym roku akcjonariusze ATM przeznaczyli na dywidendę 4,36 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję.

W 2014 r. ATM odnotował 8,07 mln zł jednostkowego zysku netto.

ATM S.A. pod markami Atman i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.