"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę nr 15c w sprawie podziału zysku netto spółki za rok 2014. Na mocy ww. uchwały zwyczajne walne zgromadzenie Aplisens S.A. postanowiło zysk netto za 2014 rok w wysokości 13 721 315,25 zł przeznaczyć:
a) w kwocie 9 827 477,85 zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki;
b) w kwocie 3 893 837,40 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,30 zł na jedną akcję." - czytamy w komunikacie.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 21 sierpnia 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 9 września 2015 roku. Dywidendą objętych zostało 12 979 458 akcji spółki.

Aplisens jest liderem wśród krajowych producentów i dostawców rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.