Gospodarka

Gospodarka

źródło: ShutterStock

W połowie maja GUS podał w szybkim (eksperymentalnym) szacunku, że PKB wzrósł o 3,5% r/r w I kw. br.

W I kwartale 2015 r. wzrost popytu krajowego w skali roku wyniósł 2,6% i był wolniejszy od notowanego w IV kwartale ub.r. (5%), podkreślił GUS.

"Wpływ na to miał niewielki spadek akumulacji oraz niższy niż w IV kw. ub.r. wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 3,1% wobec 3,8%. W takim samym tempie (3,1%) rosło spożycie w sektorze gospodarstw domowych. Po wysokim realnym wzroście akumulacji brutto w poprzednim roku, w I kw. br. zanotowano jej spadek o 0,5%. Było to wynikiem znacznego obniżenia przyrostu rzeczowych środków obrotowych (zapasów)" - czytamy w komunikacie.

GUS podkreśla przy tym, że utrzymało się wysokie tempo wzrostu popytu inwestycyjnego - o 11,4%.

"W efekcie dodatni wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 2,5 pkt proc. wobec 4,8 pkt proc. w IV kw. 2014 r. Dodatni wpływ spożycia ogółem wyniósł 2,6 pkt proc. (wobec 2,7 pkt proc. w IV kw.). Na dodatni wpływ spożycia ogółem na tempo wzrostu PKB złożyły się pozytywne wpływy spożycia w sektorze gospodarstw domowych - o +2 pkt proc. i spożycia publicznego - o +0,6 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

"Pozytywny wpływ popytu inwestycyjnego (+1,4 pkt proc.), a jednocześnie znaczący negatywny wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych (-1,5 pkt proc.) przełożyły się na ujemny wpływ akumulacji na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,1 pkt proc. Po raz pierwszy od IV kw. 2013 r. wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego był dodatni i wyniósł 1,1 pkt proc." - napisał dalej Urząd. 

>>> Czytaj też: Dlaczego ekonomiści są oderwani od rzeczywistości?

W ujęciu niewyrównanym sezonowo, wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kw. 2015 r. wzrosła o 3,3% r/r, podano także w komunikacie. W IV kw. ub.r. wzrost ten wyniósł 3,1% r/r.

"Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 4,6%, natomiast w budownictwie wzrosła odpowiednio o 4,0%, w handlu i naprawach wzrosła o 3,0%, w transporcie, gospodarce magazynowej po wysokim wzroście w ub.r. zwiększyła się o 0,2%. Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wzrosła o 13,3% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r." - czytamy dalej.

Akumulacja brutto w I kw. 2015 r. spadła o 0,5% r/r, w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 11,4%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 13,8% wobec 12,9% przed rokiem, podał także GUS.

W I kwartale 2015 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,5%.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo, wzrost PKB wyniósł w kolejnych kwartałach ub.r.: 3,5%, 3,6%, 3,3% i 3,3%.