"Zgodnie z treścią pkt I uchwały Nr 5 walnego zgromadzenia zysk w kwocie:

a/ 6 380 962,50 zł przeznaczyć na wypłatę należnej akcjonariuszom dywidendy,
b/ 5 863 568,60 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Erbud S.A. Zgodnie z pkt. III Uchwały Nr 5 Walnego Zgromadzenia Erbud SA na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza kwotę 6 380 962,50 zł. Do dywidendy uprawnionych jest 12 761 925 akcji. Zysk przeznaczony do wypłaty tytułem dywidendy wynosi 0,5 zł na każdą akcję uprawniającą do udziału w dywidendzie" - czytamy w komunikacie.

Zarząd informuje, iż lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 r. ustalona zostanie na dzień 15 lipca 2015 r. Termin wypłaty dywidendy ustalony został na dzień 30 lipca 2015 r., podano również.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym  na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2014 r. miała 1 692 mln zł skonsolidowanych przychodów.