"Liczba akcji objętych dywidendą: 125 266 899 (liczba akcji objętych dywidendą zostanie pomniejszona o liczbę akcji własnych nabytych przez spółkę. Na dzień 16 czerwca liczba ta wynosi 2 672 349 sztuk. Dzień dywidendy: 23 czerwca, dzień wypłaty dywidendy: 8 lipca" – czytamy w komunikacie.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,57 mld zł w 2014 r.