Zysk operacyjny wyniósł 13,49 mln zł wobec 15,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,76 mln zł w 2015 r. wobec 199,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w roku finansowym 2014/2015 r. wyniósł 3,03 mln zł wobec 163,10 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.