Uruchomienie nowej europejskiej platformy płatniczej planowane jest na koniec tego roku.

Założycielskie izby rozliczeniowe będą funkcjonować w ECC i razem zarządzać wspólnym projektem. Uczestnictwo w ECC jest otwarte dla wszystkich izb rozliczeniowych, działających w ramach SEPA (Single Euro Payments Area - Jednolity Obszar Płatności w Euro).

Członkowie ECC mogą korzystać z platformy usług wspólnych, równocześnie działając na krajowych rynkach zgodnie z lokalnymi regulacjami w zakresie świadczonych usług.

"Jesteśmy przekonani, że ECC dostarczy swoim klientom usługi o wyjątkowej wartości. Pozwoli na osiągnięcie synergii i uzyskanie przewagi kosztowej, zapewniając interoperacyjność w ramach standardów EACHA. Jednocześnie pozostawi uczestnikom ECC swobodę działania na szczeblu lokalnym. Zachęcamy inne izby rozliczeniowe do aktywnego udziału w ECC oraz do korzystania ze świadczonych przez nas usług, jak zamierzają to uczynić banki centralne prowadzące izby rozliczeniowe - takie jak Deutsche Bundesbank, Oesterreichische Nationalbank i Banca d'Italia" - powiedział wiceprezes KIR i przewodniczący Rady ECC Michał Szymański, cytowany w komunikacie.

ECC założyła grupa europejskich izb rozliczeniowych -DIAS, Equens, Iberpay, ICBPI, KIR i TRANSFOND. Podmioty te, wraz z trzema izbami rozliczeniowymi prowadzonymi przez banki centralne - Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank i Oesterreichische Nationalbank, w nowym modelu zamierzają przetwarzać transakcje obecnie realizowane na zasadzie połączeń bilateralnych w ramach EACHA.

"ECC przede wszystkim umożliwi wydajne i bezpieczne przetwarzanie rosnącej liczby transakcji wymienianych między izbami rozliczeniowymi na zintegrowanym europejskim rynku płatniczym. Wykorzystanie w procesie rozliczeń wspólnej platformy podniesie efektywność kosztową, dzięki uzyskaniu efektu skali oraz likwidacji sieci dotychczasowych połączeń bilateralnych. Ponadto, w przypadku podmiotów świadczących usługi płatnicze w ramach wspólnego systemu łączącego izby rozliczeniowe, zapewni dostępność ponad 3200 banków i ich oddziałów identyfikowanych kodami BIC (Business IdentifierCode)"- czytamy w komunikacie.

KIR jest kluczowym elementem infrastruktury polskiego sektora bankowego. Odpowiada za bezpieczny i prawidłowy przebieg rozliczeń pomiędzy bankami oraz za niezawodną wymianę informacji w tym obszarze. Za pośrednictwem prowadzonych przez KIR systemów rozliczeniowych Elixir, Express Elixir i Euro Elixir, obsługujących standardowe i natychmiastowe przelewy międzybankowe w złotych oraz krajowe i transgraniczne przelewy w euro, przetwarzanych jest ponad 1,6 mld transakcji rocznie.

>>> Czytaj też: Grexit uderzy we frankowiczów? Złoty straciłby na wartości