Konsensus rynkowy wynosił 0,4 proc. wzrostu w ujęciu kwartał do kwartału (wobec 0,3 proc. według drugiego szacunku ONS).

W ujęciu rocznym, wzrost PKB wyniósł w I kw. br. 2,9 proc. Konsensus rynkowy wynosił 2,5 proc. wzrostu w tym ujęciu (tj. tyle samo, co II szacunek ONS).

Wzrost PKB za cały 2014 r. został zrewidowany o 0,2 pkt proc. w górę do 3 proc., podał także ONS.

>>> Czytaj też: Największe gospodarki świata w 2050 roku. Rosja wypada z gry, zastąpi ją Meksyk