W oparciu o kurs akcji na zamknięciu sesji 29 czerwca stopa dywidendy będzie jedną z najwyższych na GPW, podkreślono w komunikacie.

"Na dorocznym zwyczajnym walnym zgromadzeniu, które odbyło się 29 czerwca br., akcjonariusze PEManagers zdecydowali o podziale ubiegłorocznego zysku spółki. Ze skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2014 r. 36,8 mln zł zostanie przeznaczone akcjonariuszom w formie dywidendy. Uwzględniając porozumienie zawarte z dnia 15 stycznia 2015 r. z akcjonariuszem spółki - AMC Moon B.V., który zrzekł się prawa do dywidendy za 2014 r., wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 12,04 zł" - czytamy w komunikacie.

Tym samym stopa dywidendy dla inwestorów, którzy kupili akcje w ofercie IPO po 111 zł, wyniesie 10,8%.

"Naszym celem jest nie tylko wzrost kursu akcji, ale też zapewnienie akcjonariuszom udziału w osiągniętym zysku. Zgodnie z naszą polityką dywidendy spółka przeznaczy na ten cel 100% skonsolidowanego zysku za 2014 r. Przy obecnym kursie przekłada się to na jedną z najwyższych stóp dywidendy na warszawskiej giełdzie" - powiedział prezes PEManagers Cezary Smorszczewski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zapowiedzą zarządu spółki w dywidendzie wezmą udział akcje zakupione przez inwestorów w ramach IPO spółki, które zostało przeprowadzone w marcu 2015 r. Dzień dywidendy został wyznaczony na 10 lipca, a jej wypłata nastąpi 24 lipca br.

Polityka dywidendy PEManagers zakłada rekomendowanie przez zarząd wypłaty dywidendy z rocznego zysku netto spółki w wysokości od 50% do 100% skonsolidowanego zysku netto grupy PEManagers w danym roku obrotowym, nie więcej jednak niż jednostkowy zysk netto spółki.

Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy Private Equity Managers, inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE. Na koniec 2014 r. aktywa pod zarządzaniem grupy wyniosły 1,71 mld zł (wzrost o 87% r/r).