Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 999 mln euro wobec 3 179 mln euro rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 997 mln euro wobec 1 963 mln euro rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 875,13 mld euro na koniec II kw. 2015 r. wobec 836,68 mld euro na koniec II kw. 2014.

W okresie I-II kw. 2015 r. bank miał 1 034 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 116 mln euro zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 1 700 mln euro.

UniCredit jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jest inwestorem strategicznym Banku Pekao.