"Pracujemy nad pozyskaniem projektu z rynku wydobycia węglowodorów na Morzu Norweskim, tak aby dokonać odpisu i odzyskać środki włożone w projekt Yme" – powiedział Olechnowicz podczas konferencji prasowej.

Dodał, że chodzi o środki możliwe od odzyskania zgodnie z norweskim prawem, z tarczy podatkowej.

"Mam nadzieję, że uda się pozyskać ten projekt jeszcze w tym roku" – powiedział prezes.

Wiceprezes Mariusz Machajewski wskazał, że Grupa Lotos nie wybrała jeszcze konkretnego projektu, który miałaby nabyć.

"Mamy wybrane kilka możliwych, co do których mamy hierarchię preferencji" – powiedział Machajewski.

>>> Czytaj też: Grupa Lotos kontynuuje prace nad likwidacją infrastruktury złoża Yme

W kwietniu spółka informowała, że możliwe do odzyskania nakłady na projekt Yme to ok. 500 mln USD z tarczy podatkowej.

Grupa Lotos podała dziś, że członkowie konsorcjum opracowują plan likwidacji infrastruktury związanej ze złożem Yme. Wadliwa platforma Lotosu ma zostać usunięta w IV kwartale br.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.

>>> Czytaj też: Zysk netto Grupy Lotos to 478,62 mln zł w II kw. 2015 r. wobec straty rok temu