"Spółka zamierza aktywnie rozwijać nowe rynki zbytu oferujące, w ocenie zarządu, atrakcyjne perspektywy wzrostu ze względu na potencjał rozwoju branży rolnej oraz przetwórstwa produkcji rolnej, a w szczególności odnotowujące potrzeby związane z ich modernizacją i unowocześnieniem" – czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności w I półroczu 2015.

Wśród najciekawszych dla Feerum rynków wymieniono Niemcy, Francję i Rumunię, a także rynki wschodnie (Ukraina, Kazachstan, Białoruś, Litwa) o tradycyjnie dużym udziale sektora rolnego w strukturze PKB oraz stosunkowo niskim udziale jego umaszynowienia.

"Centralne położenie regionu Dolnego Śląska w Europie oraz rozwinięta sieć infrastruktury drogowej umożliwia także łatwy dostęp do potencjalnych klientów na terenie Czech oraz krajów Beneluksu. Rynki te nie stanowią strategicznego kierunku rozwoju, jednakże spółka zamierza analizować możliwości zaopatrywania tamtejszych rozwiązań służących magazynowaniu i suszeniu produktów roślinnych, w szczególności dzięki zdolności do zaoferowania nowoczesnych rozwiązań po atrakcyjnej cenie" – czytamy dalej.

Spółka obecna jest już w Niemczech, na Białorusi, Ukrainie, Litwie i w Rumunii. W I półroczu 2015 r. wartość sprzedaży eksportowej wyniosła 3,39 mln zł wobec 36,65 mln zł uzyskanych ze sprzedaży na rynku krajowym.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w maju 2013 r.