Ze 130 mld złotych, które polski rząd chce wydać na modernizację armii, część środków zostanie przeznaczona na informatyzację. Jest to szansa dla polskich firm, na rozwinięcie się w nowym kierunku.

Ze względu na bezpieczeństwo państwa przetarg nie jest rozpisany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych – mogą startować w nim tylko polskie firmy. Według cytowanego przez Puls Biznesu Sławomira Kułakowskiego nie oznacza to braku konkurencji. Kontraktem zainteresowane są także Polska Grupa Zbrojeniowa oraz WB Group. Przewagą tej ostatniej jest fakt, że jej system BMS (Battlefield management system) był już testowany przez polską armię w Afganistanie.

Resort obrony chce wybrać dostawcę na początku przyszłego roku. W pierwszej fazie wdrożenia system zostanie zainstalowany w ponad 300 transporterach Rosomak. Docelowo oprogramowanie ma się znaleźć we wszystkich pojazdach, wozach bojowych i czołgach w polskiej armii.

Asseco realizowało już zmówienia dla sektora publicznego, między innymi na system informatyczny dla ZUS.