Strata z działalności operacyjnej wyniosła 18,65 mln euro wobec 0,59 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,98 mln euro w II kw. 2015 r. wobec 21,24 mln euro rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 15,86 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,32 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 27,95 mln euro w porównaniu z 36,71 mln euro rok wcześniej.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG jest spółką - zarejestrowaną w Austrii - zajmującą się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami komercyjnymi, skupioną głównie na sektorze nieruchomości hotelowych w Europie Środkowej i Wschodniej. W 2012 r. spółka odnotowała 73,61 mln euro skonsolidowanych przychodów.