Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 624,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 343,20 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Niestety pomimo znaczącego spadku jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia węgla, głównie na skutek spadku cen i odpisu aktualizującego majątek, wynik netto Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 wyniósł minus 623,5 mln zł" - podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 681,00 mln zł wobec 382,90 mln zł straty rok wcześniej.

"EBITDA za I półrocze wyniosła 15,0 mln zł wobec 196 mln zł rok wcześniej. Był on jednak obciążony głównie przez dokonany odpis z tytułu utraty wartości kopalni Krupiński w wysokości 211,2 mln zł. Oczyszczona EBITDA za I połowę 2015 roku wzrosła do 329,4 mln zł w porównaniu do 171 mln zł rok wcześniej" - czytamy w komunikacie spółki.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 501,70 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 3 128,70 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2015 r. wyniósł 600,86 mln zł wobec 364,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla.