Zysk operacyjny wyniósł 3,94 mln zł wobec 1,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,28 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 33,33 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 7,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 74,35 mln zł w porównaniu z 62,77 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 12,28 mln zł wobec 6,5 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.