Asseco Poland, Infovide-Matrix

Asseco Poland podpisało z głównymi akcjonariuszami Infovide-Matrix porozumienie dotyczące zbycia większościowego pakietu akcji oraz ogłosiło wezwanie na 100% akcji spółki po 6,01 zł za sztukę, podały firmy. >>>>

Sfinks

Sfinks Polska otrzymała oświadczenie od udziałowców Da Grasso, w którym stwierdzają, że nie widzą możliwości uzgodnienia warunków transakcji sprzedaży udziałów Da Grasso i nie będą kontynuować negocjacji w tej sprawie, podała spółka. Oznacza to, że strony nie dojdą do porozumienia w sprawie transakcji związanej z przejęciem sieci pizzerii przez Sfinksa. Według prezesa Sylwestra Cacka, Sfinks ma jednak wiele innych możliwości przejęć w branży. >>>>

Global City

Global City Holdings rozliczył transakcje nabycia 35 281 akcji własnych spółki, zawarte w dniach 17-21 września br., zwiększając udział efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu do 99,66%, podała spółka. >>>>

Petrolinvest

Zwyczajne walne zgromadzenie Petrolinvestu podjęło uchwałę w sprawie scalenia akcji w stosunku 16:1, podała spółka. >>>>

Mikrokasa

Mikrokasa wyemitowała dwuletnie obligacje na okaziciela serii O o łącznej wartości nominalnej 1 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostały przydzielone 23 września 2015 r. na mocy uchwały zarządu spółki nr 18/2015. Emisja obligacji została przeprowadzona w trybie oferty prywatnej (...). Ilość przydzielonych obligacji: 1000 sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda" - czytamy w komunikacie. Środki pieniężne pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na rozwój podstawowej działalności emitenta w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych, podano również.

Selvita

Selvita zawarła umowę inwestycyjną z Januszem Homą, w wykonaniu postanowień której zawiązana została spółka zależna Ardigen S.A., podała Selvita. Nowo powstała spółka będzie działać w obszarze bioinformatyki. >>>>

Novavis

Novavis podpisał memorandum of understanding w amerykańską spółką Storion Energy Inc., z grupy ITN Energy Systems Inc., na podstawie którego może w ramach joint venture objąć 24% udziałów w w powstającej spółce Storion Energy sp. z o.o., która będzie produkować systemy magazynowania energii, podał Novavis. Szacowana wartość inwestycji to 10 mln euro. >>>>

Grodno

Pierwszy dzień notowań akcji Grodna na rynku regulowanym GPW, po przeniesieniu z NewConnect, planowany jest na 9 października 2015 r., podała spółka. >>>>

Bank Pocztowy

Akcjonariusze Banku Pocztowego podjęli uchwały, umożliwiające pozyskanie kapitału w wysokości 60 mln zł poprzez prywatną emisję do dotychczasowych akcjonariuszy, tj. Poczty Polskiej i PKO Banku Polskiego - proporcjonalnie do udziałów, a w dalszej kolejności poprzez IPO oraz debiut na warszawskiej giełdzie, poinformowali przedstawiciele zarządu. >>>>

PKN Orlen

Orlen Upstream przejmie od DEA Deutsche Erdoel AG 100% udziałów w dwóch koncesjach "o znacznym potencjale" w Małopolsce i na Podkarpaciu, w ramach kontynuacji rozbudowy portfela aktywów poszukiwawczo-wydobywczych, podała spółka. Prezes Orlen Upstream Wiesław Prugar "ma nadzieję" na dalsze przejęcia aktywów w tym roku. >>>>

Zamet Industry

Zamet Industry podpisał z E003B7 - spółką zależną Rafako - kontrakt na wykonanie konstrukcji stalowej bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Wartość zamówienia wynosi 35,9 mln zł netto, podał Zamet Industry. >>>>

Budimex

Budimex podpisał z 1. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie umowę na budowę nowego budynku za 46,97 mln zł netto podała spółka. Umowa zakłada budowę nowego budynku szpitala z przeznaczeniem na centralny blok operacyjny z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców oraz nadbudowę budynku głównego szpitala wraz ze zmianą konstrukcji dachu. Termin rozpoczęcia robót ustalono na 1 października 2015 r., a termin zakończenia na 25 września 2017 r.

GetBack

GetBack uchwalił emisję do 25 tys. obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka. Będą to obligacje na okaziciela, oprocentowane, niezabezpieczone, z terminem wykupu na dzień 30 września 2019 r., podano w informacji. Obligacje serii L będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst, wskazano również.

BBI Development

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi wniesione na decyzję wojewody mazowieckiego, w której organ ten utrzymał w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą spółce celowej BBI Development pozwolenia na budowę budynku wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Marszałkowska" w Warszawie (dawny DH Sezam), podała spółka. >>>>

KGHM

Wojciech Kędzia będzie pełnił obowiązki prezesa KGHM International Ltd. od 1 października br., podał KGHM. >>>>

Medicalgorithmics

Federalna Komisja Ochrony przed Ryzykiem Sanitarnym (hiszp. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), dopuściła do obrotu na terenie Meksyku (Meksykańskich Stanów Zjednoczonych) najnowszą, trzecią wersję systemu PocketECG Medicalgorithmics, podała spółka. „Otrzymanie wyżej wspomnianej decyzji o dopuszczeniu systemu PocketECG do obrotu na rynku meksykańskim oznacza spełnienie warunku wejścia w życie znaczącej umowy zawartej pomiędzy spółką a Asociacion Mexicana de Telesalud A.C., której przedmiotem jest ustalenie zasad dostarczania przez spółkę urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, serwisu PocketECG oraz dystrybucji przez partnera i świadczenia za pomocą PocketECG usług diagnostyki medycznej na terenie Meksyku" – czytamy w komunikacie.

Grupa Kęty

Grupa Kęty prognozuje, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą w III kw. ok. 530 mln zł, o ok. 8% więcej r/r. Skonsolidowany zysk operacyjny III kw. wyniesie 80 mln zł, natomiast EBITDA 104 mln zł, podała spółka. Spółka szacuje, iż skonsolidowany zysk netto wyniesie ok. 65 mln zł, co oznacza wzrost o 5% w skali roku. >>>>

Skarbiec Holding

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłacie kwoty 21,28 mln zł na dywidendę, czyli 3,12 zł na akcję, wynika w uchwał walnego. „(…) dniem ustalenia prawa do dywidendy (…) będzie dzień 2 października 2015 roku, a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 16 października 2015 roku" – czytamy w uchwale.