Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła  23 września br. prospekt Grodna związany z przeniesieniem notowań na rynek regulowany GPW bez nowej emisji akcji

Grodno S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim. Od 2011 r. spółka jest notowana na rynku NewConnect.