"(...) Zarząd spółki PBG w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie informuje, iż postanowieniem z dnia 8 października br. Sąd Upadłościowy zatwierdził układ zawarty przez spółkę z wierzycielami w dniach 3-5 sierpnia 2015 roku" - czytamy w komunikacie. 

Postanowienie nie jest prawomocne.

"Zawarcie przez spółkę z wierzycielami układu o treści zgodnej z propozycjami układowymi spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku zostało stwierdzone przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 25 sierpnia bieżącego roku. Sędzia Komisarz w postanowieniu wskazał, że uprawnionych do głosowania było ostatecznie 356 wierzycieli, dysponujących ogólną sumą wierzytelności w kwocie 2 668 353 081,04 zł, z czego za układem opowiedziała się większość wierzycieli reprezentujących łącznie 2 524 530 857,86 zł, tj. blisko 95% wierzytelności uprawnionych do głosowania" - podała spółka.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).